The messenger logo

Words of the Day

Friday, February 8
Are installing          amontazheben     ამონტაჟებენ

Surveillance          satvaltvalo    სათვალთვალო

Tower          koshki    კოშკი

Village          sopeli     სოფელიOccupants are installing surveillance tower at village Khurvaleti.

okupantebi sopel khurvalettan satvaltvalo koshks amontazheben.

ოკუპანტები სოფელ ხურვალეთთან სათვალთვალო კოშკს ამონტაჟებენ.